Σχετικά με εμάς – Regate
Top
 

Σχετικά με εμάς

Ποιοι Είμαστε

Εξειδικευόμαστε σε mobile CRM λύσεις που αυτοματοποιούν τις ‘εκτός των τειχών’ λειτουργίες της επιχείρησης, με τη χρήση των φορητών τεχνολογιών.

Από το 2004, οι λύσεις μας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα των στελεχών τους στο πεδίο (πωλητές, merchandisers, τεχνικοί, κ.ά.), να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών.

Τι λύσεις προσφέρουμε

• Mobile CRM

• Αυτοματοποίηση Πωλήσεων (Sales Force Automation)

• Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου – EXVAN

• Field Marketing – Merchandising & Ερωτηματολόγια

• Παρακολούθηση και Διαχείριση Παγίων – Asset Tracking

• Καταγραφή πωλήσεων στο πεδίο – Sell Out

• Διαχείρισης τεχνικής υποστήριξης (Field Service)

• Διαχείριση ιατρικών επισκεπτών (Medical Reps)

• Έλεγχος παράδοσης και παραλαβής – Proof of Delivery

Πού απευθύνονται οι λύσεις μας

• Εμπορικές επιχειρήσεις

• Βιομηχανικές επιχειρήσεις

• Φαρμακευτικές επιχειρήσεις (Medical Reps)

• Διαφημιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες field marketing (π.χ. merchandising, promotion, ερωτηματολόγια, έρευνες αγοράς, κ.τ.λ.)

Τι κερδίζετε από τις λύσεις μας

• Αύξηση της παραγωγικότητας των εν κινήσει στελεχών σας

• Μείωση κόστους λειτουργίας

• Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών σας

• Καλύτερη επιθεώρηση των εν κινήσει στελεχών σας

• Αύξηση πωλήσεων

• Σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού σας

Σε τι διαφέρουμε από τους άλλους προμηθευτές

• Περισσότεροι από 7.000 χρήστες στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια χρησιμοποιούν τις φορητές λύσεις μας.

• Εξειδικευόμαστε σε εφαρμογές Enterprise Mobility ‘εκτός των τειχών’ της επιχείρησης.

• Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και εξοπλισμού.

• Διαθέτουμε εμπειρία και τεχνογνωσία από εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου.

• Οι λύσεις μας προσαρμόζονται εύκολα στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

• Προσφέρουμε απόλυτη διαλειτουργικότητα και ανεξαρτησία από πλατφόρμες, φορητές συσκευές και παρόχους.

• Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου 24/7.

• Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές εξοπλισμού (Motorola, Zebra, κ.ά.).

• Προσφέρουμε ευέλικτες μορφές τιμολόγησης (Software-as-a-Service, Per Client Licensing, Per Server Licensing).