Χορηγίες Regate - Regate
Top
 

Χορηγίες Regate

Χορηγίες 2021

28 & 29/09/2021

Η Regate χορηγός στο 10o συνέδριο e-Business & Digital Marketing World Conference 2021

 

business

Χορηγίες 2019

Χορηγίες 2018

Χορηγίες 2017

Χορηγίες 2016

22/11/2016

Η Regate χορηγός στο Technology helps Society Workshop

 

22/11/2016

Η Regate χορηγός στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων

 

22/09/2016

Η Regate συμμετέχει στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

 

22-25/02/2016

Η Regate χορηγός στο Mobile World Congress 2016

 

Χορηγίες 2015

02-05/05/2015

Η Regate χορηγός στο Zebra GPS στο Las Vegas 2015

 

02-05/03/2015

Η Regate χορηγός στο Mobile World Congress 2015

 

23/01/2015

Η Regate χορηγός στο Sales Management Forum