Top
 

Regate Field Service

Περιγραφή

Η Regate A.E. παρουσιάζει το Regate Effective, το νέο εργαλείο που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να εξοπλίζουν τους τεχνικούς τους με όλη την απαραίτητη πληροφορία για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο χώρο του πελάτη (service-on-site).

Πρόκειται για ένα απόλυτα ευέλικτο εργαλείο, που προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα ώστε να υιοθετήσει τις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας σας και επεκτείνεται για να καλύψει μελλοντικές νέες λειτουργικές και πληροφοριακές σας ανάγκες.

Ο κάθε τεχνικός εξοπλίζεται με μια φορητή συσκευή (και προαιρετικά έναν φορητό εκτυπωτή), ώστε να έχει την ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη, τα συμβόλαια συντήρησης, τον εξοπλισμό υπό εγγύηση, το ιστορικό επισκευών κ.ο.κ. Έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του Δελτίου Τεχνικής Υποστήριξης, παραστατικών για την τοποθέτηση ανταλλακτικών (δελτίο αποστολής), τιμολόγηση των υπηρεσιών ή την παραλαβή hardware προς επιστροφή (δελτίο ποσοτικής παραλαβή). Το Regate Effective επιτρέπει την καταγραφή του χρόνου στον πελάτη (ώρα έναρξης και λήξης), ενώ μέσω Internet μπορεί να έχει πρόσβαση στα τεχνικά εγχειρίδια και σε Knowledge base. Μέσα από το Regate Effective επιτρέπεται η πλήρης διαχείριση της αποθήκης του κάθε οχήματος των τεχνικών, με τα ανάλογα Συγκεντρωτικά Δελτία Αποστολής, ενώ μπορεί να γίνει και παρακολούθηση του στόλου των τεχνικών, με τη χρήση GPS.

 

Χαρακτηριστικά 

Με την ολοκληρωμένη λύση Regate-Effective, οι τεχνικοί σας εξοπλίζονται με μια φορητή συσκευή και προαιρετικά έναν φορητό εκτυπωτή, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλες τις εργασίες τεχνικής υποστήριξης στο χώρο του πελάτη:

• Προβολή ολοκληρωμένης εικόνας του πελάτη (συμβόλαια συντήρησης, εξοπλισμός υπό εγγύηση, ιστορικό επισκέψεων, κ.ά.)

• Εκτύπωση δελτίου τεχνικής υποστήριξης και άλλων παραστατικών (δελτίο αποστολής για ανταλλακτικά, δελτίο ποσοτικής παραλαβής για εξοπλισμό)

• Καταγραφή του χρόνου απασχόλησης στον πελάτη

• Πρόσβαση στα τεχνικά εγχειρίδια εν κινήσει μέσω Internet

• Διαχείριση της αποθήκης του κάθε οχήματος των τεχνικών (συγκεντρωτικά δελτία αποστολής)

• Παρακολούθηση του στόλου των τεχνικών, με τη χρήση GPS

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Regate-Effective συνοψίζονται ως εξής:

• Διασύνδεση με οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα (ERP, CRM, κ.τ.λ.)

• Εύκολη και γρήγορη παραμετροποίηση για την ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων της εταιρείας σας

• Προσβάσιμο off-Line μέσω ειδικής (client) εφαρμογής που εγκαθίσταται στις φορητές συσκευές των τεχνικών σας

• Φιλικό και λειτουργικό user interface

• Προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης της εφαρμογής μέσω του Regate Effective Administration Toolkit

 

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Regate-Effective μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στους κλάδους παροχής υπηρεσιών, με κύριο στόχο τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών της και την περαιτέρω οργάνωση του τεχνικού της τμήματος.

Ειδικότερα, απευθύνεται σε εταιρείες που έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ή απλά, ένα εμπορολογιστικό πρόγραμμα

• Έχουν τεχνικούς που κάνουν service-on-site

• Έχουν προληπτική ή επιδιορθωτική τεχνική εξυπηρέτηση

• Έχουν οχήματα με ανταλλακτικά, αναλώσιμα, κ.λ.π.

• Λειτουργούν με το σύστημα της Τιμολόγησης επί Αυτοκινήτου

• Δέχονται πολλές τεχνικές κλήσεις ημερησίως με fax ή μέσω e-mail

• Έχουν καταλάβει την αξία της on-line πληροφόρησης για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της εταιρείας και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων

 

Λειτουργίες

Οι βασικές λειτουργίες του Regate-Effective είναι:

• Αυτόματη ανάθεση εργασιών από το Τεχνικό Τμήμα σε κάθε τεχνικό

• Χρονοπρογραμματισμός προληπτικών συντηρήσεων από τον τεχνικό

• Παροχή πληροφοριών για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών (στοιχεία πελάτη, συμβάσεις, μηχανήματα, υλικά)

• Προβολή προγράμματος εργασιών και έκτακτων βλαβών

• Φιλτράρισμα βάσει σταδίου ολοκλήρωσης, ημερομηνίας και είδους εργασίας (εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, κ.ά.)

• Αναζήτηση ιστορικού εργασιών ανά πελάτη και ανά μηχάνημα

• Καταχώριση στοιχείων από τον τεχνικό με ηλεκτρονικό τρόπο (χρόνος απασχόλησης, αναλωθέντα ανταλλακτικά, κ.ά.)

• Δυνατότητα για αποστολή επιπλέον σχολίων από τον τεχνικό προς το Back Office (ευκαιρίες πώλησης, παράπονα, κ.ά.)

• Διαχείριση της αποθήκης του κάθε οχήματος (συγκεντρωτικά δελτία αποστολής)

• Έκδοση παραστατικών στο πεδίο μέσω φορητού εκτυπωτή (δελτία τεχνικής υποστήριξης, δελτία αποστολής, κ.ά.)

• Καταγραφή εξόδων τεχνικών

• Παρακολούθηση του στόλου των τεχνικών με τη χρήση GPS

 

Το Regate-Effective μπορεί να αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα, ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης και τις ανάγκες του πελάτη.Οι κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνουν:

• Λογισμικό: Η Βασική εφαρμογή χωρίς την οποία δε μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα

• Android PLC: Οποιαδήποτε βιομηχανική ή ημι-βιομηχανική φορητή συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android

• Φορητός Εκτυπωτής: Είτε θερμικός, είτε κρουστικός.

• Παρελκόμενα: Μπαταρίες, φορτιστές αυτοκινήτου, θήκες ζώνης

 

Οφέλη

Το Regate-Effective επιτρέπει την πρόσβαση των εν κινήσει τεχνικών στην πληροφορία που χρειάζονται – όταν και όπου την χρειάζονται, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για τους τεχνικούς, για το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και συνολικά για την επιχείρηση:

Αύξηση παραγωγικότητας τεχνικών

• Μείωση του χρόνου καταχωρίσεων λόγω της αυτόματης ενσωμάτωσης των δεδομένων τεχνικής υποστήριξης στα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης (ERP, CRM, κ.ά.)

• Περισσότερες επισκέψεις την ημέρα από τον ίδιο αριθμό τεχνικών

• Άμεση πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των εργασιών από τους τεχνικούς (εικόνα πελάτη, ιστορικό ενεργειών, κ.ά.)

Καλύτερη διαχείριση πόρων

• Βελτιστοποίηση χρονοπρογραμματισμού των εργασιών

• Ο ίδιος αριθμός τεχνικών μπορεί τώρα να κάνει περισσότερες επισκέψεις την ημέρα

• Καλύτερη επιθεώρηση και παρακολούθηση της απόδοσης των τεχνικών λόγω της online πληροφόρησης

Μείωση κόστους

• Μείωση χειρόγραφων καταχωρίσεων (data entry) και μείωση λαθών

• Μείωση απαιτήσεων για επιπλέον διοικητικό προσωπικό στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Βελτίωση ρευστότητας και αύξηση πωλήσεων

• Eπιτάχυνση των διαδικασιών τιμολόγησης η οποία βελτιώνει την ρευστότητα της επιχείρησης

• Aξιοποίηση πληροφοριών που προέρχονται από τους τεχνικούς για επιπλέον πωλήσεις

• Kαλύτερη παρακολούθηση των παγίων η οποία διευκολύνει τον εντοπισμό εξοπλισμού προς αναβάθμιση ή αντικατάσταση

• Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών που οδηγεί σε αύξηση της πιστότητας

 

Video Case Study 

Δείτε περισσότερες μαρτυρίες πελατών μας. Κάντε κλίκ εδώ