Top
 

Regate Effective

Mobile CRM

Τι είναι το Regate Effective

Το Regate Effective είναι η νέα γενιά εφαρμογών της εταιρείας μας. Βασισμένο στην πλατφόρμα BizeGate με παραπάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, το Regate Effective – Mobile CRM είναι η ολοκληρωμένη πλατφόρμα , ικανή να υποστηρίξει όλες τις εργασίες των εν κινήσει στελεχών, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες όπως image recognition, gamification, mobile payments, mobile coupons και άλλες σύγχρονες λειτουργίες, ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την επιχείρησή σας.

Το Regate Effective είναι αποτέλεσμα μίας τριετούς ανάλυσης της παγκόσμιας αγοράς, με κύριο milestone τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο Mobile World Congress από το 2013 έως και σήμερα. Φροντίζουμε πάντα να ενσωματώνουμε από νωρίς τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας άμεσα και αποτελεσματικά.

Ποιες ανάγκες καλύπτει

Το Regate Effective – Mobile CRM επεκτείνει την κλασσική ανάγκη για Sales Force Automation και επαναπροσδιορίζει τον όρο, ώστε να συμπεριλάβει στην έννοια του στο συνολικό Sales Force Effectiveness, το οποίο επεκτείνεται σε όλες τις παρακάτω ομάδες:

• Ομάδες Πωλήσεων (παραγγελιοληψία, εισπράξεις)

• Ομάδες Merchandising (καταγραφή στοκ, πρόσωπα, προβολές)

• Ομάδες Προωθητών Sell out (καταγραφή πωλήσεων επιλεκτικής, κ.ο.κ.)

• Ομάδες Τεχνικών (εργασίες στο πεδίο, διαχείριση παγίων)

• Οδηγοί Οχημάτων Exvan (Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου)

• Ομάδες Εισπρακτόρων (είσπραξη και εκτύπωση, mobile payments)

 

Αναλύοντας τις ανάγκες στις παραπάνω ομάδες, είναι εύκολο για το Regate Effective – Mobile CRM να υποστηρίξει υβριδικές ομάδες, όπως για παράδειγμα πωλητές που λειτουργούν και ως επιθεωρητές παγίων, αλλά κάνουν και εισπράξεις στο πεδίο.

Με ποια ERP συνδέεται

Το Regate Effective – Mobile CRM είναι υλοποιημένο με σύγχρονη φιλοσοφία ERP agnostic που του επιτρέπει να συνδέεται με οποιοδήποτε σύστημα. Έτσι, υποστηρίζει τόσο τα μεγάλα ERPs της παγκόσμιας αγοράς, όσο και τα ελληνικά συστήματα καθώς και μικρότερα ή παλαιότερα και custom εμπορολογιστκά προγράμματα.

Ρωτήστε μας σχετικά με την ευκολία διασύνδεσης με το δικό σας ERP ή εμπορολογιστικό σύστημα και θα σας παραπέμψουμε στο πελατολόγιό μας με παρόμοιες ανάγκες και εγκατάσταση, για να μάθετε περισσότερα και να δείτε στην πράξη τη λειτουργία της.

Τεχνολογίες

Το Regate Effective – Mobile CRM έχει υλοποιηθεί στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, όλο το back office είναι υλοποιημένο με PHP, Responsive Τεχνολογίες και HTML5. Η PHP επιβεβαιώνει ότι το Regate Effective είναι ικανό να λειτουργήσει σε περιβάλλοντα χαμηλών απαιτήσεων πολύ γρηγορότερα από ένα σύστημα γραμμένο σε .NET ή σε παλαιότερες τεχνολογίες. Η HTML5 δίνει τη δυνατότητα ώστε το back office να είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε συσκευή, από PC και Tablet, μέχρι και ένα παλιό iPhone.

Η βάση δεδομένων είναι υλοποιημένη σε SQL Server και υποστηρίζεται πλήρως από τη δωρεάν έκδοση του SQL Server Express. Ως εκ τούτου, η επένδυση της εταιρείας σας δεν επιβαρύνεται από έμμεσα κόστη, όπως πολυδάπανες αγορές για servers.

Το Regate Effective, πλην των Android συσκευών, πλέον υποστηρίζει iOS (iPAD και iPhones), Windows 8/10, BlackBerry σε τεχνολογία βασισμένη σε HTML5, αλλά με δυνατότητα τοπικής βάσης δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα για near-offline εφαρμογή. Το Android συνεχίζει να αποτελεί τη βασική τεχνολογία για τις φορητές συσκευές, με καθαρή native εφαρμογή υλοποιημένη σε Java, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για χρήση όλων των συστατικών μιας συσκευής (GPS, φωτογραφική μηχανή, γυροσκόπιο, κλπ), καθώς και total offline εφαρμογή.

Σε επίπεδο συγχρονισμού, η λύση υλοποιείται με σύγχρονες τεχνολογίες βασισμένες σε Microsoft Web Services, με αποτέλεσμα ο συγχρονισμός μας να παραμένει ο γρηγορότερος της αγοράς.

Δυνατότητες

Οι δυνατότητες του συστήματος συνεχώς εμπλουτίζονται, καθώς η mobile τεχνολογία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Το Regate Effective αναλύει τις δυνατότητές του σε 8 βασικούς τομείς (modules), όπως στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
PLANNING
Οργάνωση – Πλάνο Επισκέψεων
Δρομολόγια
Εσωτερικά Μηνύματα – Messaging
Στοχοθέτηση
Όρια Πωλήσεων – Sales Quota
Γκάμα Πελατών – Assortment
CRM Mobile Actions
Διαχείριση Επαφών
Διαχείριση Συνεργασιών
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
SALES
Παραγγελιοληψία
Τιμοκατάλογοι
Εμπορική Πολιτική
Φωτογραφικός Κατάλογος
Advanced Φωτογραφικός Κατάλογος
Επίβλεψη Αποθήκης – Picking Παραγγελιών
FIELD MARKETING Βασικό Merchandising
Φωτογράφιση
Ερωτηματολόγια
Διαδικασίες Sell-out
Παραμετρικό Merchandising
Ενέργειες Marketing
VAN SALES Έκδοση Παραστατικών
Διαχείριση Συγκεντρωτικών
Διαχείριση Παραδόσεων
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ
FIELD SERVICE
Διαχείριση Εργασιών
Αναλώσεις Υλικών
Εκτύπωση ΔΤΕ
Διαχείριση Παγίων – Asset Tracking
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
MONEY COLLECTION
Ταμείο & Εισπράξεις
Εκτύπωση Απόδειξης
Mobile Payments
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
SUPERVISION
GPS – Map Application
Ημερήσια Αναφορά
Διαχείριση Εξόδων
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
REPORTING
Mobile Reporting
Καρτέλες Πελατών
Ενηλικίωση Υπολοίπων

Τι κερδίζετε

• Αύξηση της παραγωγικότητας των εν κινήσει στελεχών σας

• Μείωση κόστους λειτουργίας

• Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών σας

• Καλύτερη επιθεώρηση των εν κινήσει στελεχών σας

• Αύξηση πωλήσεων

• Σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού σας

Σε τι διαφέρουμε

Διαφέρουμε σημαντικά από τον ανταγωνισμό μας, γιατί:

• Εξειδικευόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε εφαρμογές Enterprise Mobility καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες των στελεχών που εργάζονται στο πεδίο.

• Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και εξοπλισμού, κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

• Οι λύσεις μας υπερέχουν σε τεχνολογικό, λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο.

• Διαθέτουμε εμπειρία και τεχνογνωσία από εφαρμογές αυτοματοποίησης σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

• Οι λύσεις μας προσαρμόζονται εύκολα στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, μειώνοντας δραστικά το κόστος και χρόνο υλοποίησης.

• Προσφέρουμε απόλυτη διαλειτουργικότητα και ανεξαρτησία από πλατφόρμες, φορητές συσκευές και παρόχους.

• Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, με δυνατότητα υποστήριξης 24/7 και επίλυση προβλημάτων πάντα εντός οκτώ ωρών.

• Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές εξοπλισμού (Motorola, Datamax, Zebra).

• Προσφέρουμε ευέλικτες μορφές τιμολόγησης (Software-as-a-Service, Per Client Licensing, Per Server Licensing).

Ολοκληρωμένη Λύση

Το Sales Force Effectiveness (SFE) ως όρος και νοοτροπία ξεκίνησε από τον φαρμακευτικό κλάδο (pharma business) τα τελευταία 2 χρόνια, και γρήγορα επεκτείνεται σε όλους τους εμπορικούς κλάδους. Ουσιαστικά πρόκειται για συστατικά τα οποία επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να βελτιώσει τις πωλήσεις της. Τα συστατικά αυτά περιγράφονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

Στα παλαιότερα χρόνια η ανάγκη ήταν για Sales Force Automation (SFA), δηλαδή για να μηχανογραφηθούν οι ομάδες και να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους. Τώρα που το SFA έχει επιτευχθεί, συζητάμε για βελτίωση τόσο των συστημάτων, όσο των ανθρώπων και των διαδικασιών.

Η Regate πρώτη στην ελληνική αγορά, μέσω του νέου προϊόντος της Regate Effective στοχεύει να προσφέρει τους τρόπους επίτευξης Sales Force Effectiveness επεκτείνοντας το κλασσικό SFA και δίνοντας τη δυνατότητα να εφαρμόζονται τα εξής:

• Διαδικασίες της εταιρείας: Από το εξοδολόγιο, μέχρι την Ημερήσια Αναφορά, τις οδηγίες της εταιρείας (π.χ. εργασίες ανά σημείο), μέχρι και την παρακολούθηση-επίτευξη των στόχων.

• Ανθρώπινο Δυναμικό: Μέσα από το Regate Effective, οι ομάδες πωλήσεων πλέον επικοινωνούν καλύτερα, μεταφέρουν την απαραίτητη πληροφορία προς όλα τα κανάλια (π.χ. ιατρικός επισκέπτης με πωλητή φαρμακείου, τεχνικός με πωλητή) ενώ ταυτόχρονα η live επιθεώρησή τους και η εφαρμογή των πλάνων δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει άμεση απόδοση και αποτελεσματικότητα. Τεχνικές gamification συνδυασμένες με την κουλτούρα της επιχείρησης υποστηρίζουν ακόμα πιο έξυπνα και μετατρέπουν τον άνθρωπο σε ένα πολυ-εργαλείο. Ταυτόχρονα στη διαδικασία εμπλέκονται και οι πελάτες (ως άνθρωποι) και η κατανόηση της εταιρείας για τις ανάγκες τους.

• Συστήματα: Με διευρυμένο reporting, ανοικτή αρχιτεκτονική πολυγλωσσικότητα και σύγχρονες τεχνολογίες, που υλοποιήθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια χάρη στην εμπειρία που αποκτήσαμε από την συμμετοχή μας στο Mobile World Congress, η νέα γενιά εφαρμογών λειτουργεί απρόσκοπτα και διακριτικά (seamless) στις ομάδες πωλήσεων, είτε αυτές είχαν σύστημα στο παρελθόν, είτε για πρώτη φορά εφαρμόζουν τώρα. Με διασυνδέσεις με όλα τα ελληνικά (SingularLogic, Entersoft, Softone, κλπ) και μεγάλα διεθνή συστήματα (SAP, JD Edwards, Microsoft Dynamics, Sage) έχει τη δυνατότητα να προσφέρει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να γίνει λειτουργική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Regate Effective, παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, και εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.