Top
 

Regate BizeGate Enterprise

Mobile CRM

Τι είναι

Το BizeGate αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση υποστήριξης των αναγκών των εν κινήσει στελεχών μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά γεφυρώνει τις πληροφορίες που επεξεργάζονται τα στελέχη μιας επιχείρησης στο πεδίο, και με εύκολο και δομημένο τρόπο τα παρουσιάζει στη διοίκηση. Απευθύνεται στις εξής ομάδες:

Ομάδες πωλήσεων μέσω του BizeGate SFA. Το BizeGate SFA αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων με δυνατότητες φορητής παραγγελιοληψίας, merchandising, καταγραφών ανταγωνισμού, εισπράξεων και γενικότερα όλων των εργαλείων τα οποία είναι απαραίτητα σε μια μικρή ή μεγάλη ομάδα πωλήσεων.

Ομάδες Merchandisers, Προωθητών, μέσω  του BizeGate MCP: Με την ολοκληρωμένη λύση Field Marketing BizeGate MCP οι merchandisers της εταιρείας σας μπορούν να συλλέγουν εύκολα και γρήγορα στοιχεία από την αγορά όπως τιμές, καταγραφές στοκ, ελλείψεων, ανταγωνισμού, παγίων, ειδικών προωθητικών ενεργειών, απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, κ.ά. Απευθύνεται κυρίως σε FMCG εταιρείες ή σε below-the-line marketing διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν merchandising έργα για λογαριασμό τρίτων.

Ομάδες Τεχνικών μέσω του BizeGate Field Service: Το BizeGate Field Service είναι η πλέον σύγχρονη λύση για την οργάνωση τεχνικών τμημάτων που λειτουργούν με τεχνικούς στο πεδίο. Ο κάθε τεχνικός εξοπλίζεται με μια φορητή συσκευή (και προαιρετικά έναν φορητό εκτυπωτή), ώστε να έχει την ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη, τα συμβόλαια συντήρησης, τον εξοπλισμό υπό εγγύηση, το ιστορικό επισκευών κ.ο.κ. Έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του Δελτίου Τεχνικής Υποστήριξης, παραστατικών για την τοποθέτηση ανταλλακτικών (δελτίο αποστολής), τιμολόγηση των υπηρεσιών ή την παραλαβή hardware προς επιστροφή (δελτίο ποσοτικής παραλαβή). Παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης  παγίων (Asset Tracking).

Οδηγοί Οχημάτων με φιλοσοφία EXVAN: Το BizeGate EXVAN αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση φορητής τιμολόγησης με χρήση φορητών τερματικών και εκτυπωτών, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των διαδικασιών exvan που μπορεί να έχει μια εμπορική ή βιομηχανική εταιρεία. Το BizeGate EXVAN αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του Internet και των Νέων Τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Πωλήσεων κάθε εταιρείας.

Ιατρικοί Επισκέπτες και πωλητές φαρμακείου: Το BizeGate Reps αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης και παρακολούθησης ιατρικών επισκεπτών, με δυνατότητες όπως υποστήριξη τομέων IMS, καταγραφή προγράμματος συνεργατών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, κ.ο.κ. περίοδο, υποστήριξη διαγωνισμών δημοσίου, καθώς και δυνατότητες παρακολούθησης στοιχείων συνταγογραφίας, παρακολούθηση σκευασμάτων ανά ειδικότητα, κλπ. Το BizeGate Reps αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του Internet και των Νέων Τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Πωλήσεων κάθε εταιρείας στον κλάδο του φαρμάκου, είτε πρόκειται για φαρμακοβιομηχανία, είτε για φαρμακευτική εταιρεία.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το BizeGate μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών, με κύριο στόχο τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών της.

Ειδικότερα, απευθύνεται σε όσες εταιρείες έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ή απλά, ένα εμπορο-λογιστικό πρόγραμμα

• Έχουν πολύπλοκη εμπορική πολιτική

• Εκτελούν διαδικασίες quota και credit control

• Έχουν εν κινήσει στελέχη, όπως εξωτερικούς πωλητές, merchandisers, ιατρικούς επισκέπτες, κ.τ.λ.

• Λειτουργούν με το σύστημα της Τιμολόγησης επί Αυτοκινήτου

• Δέχονται πολλές παραγγελίες ημερησίως με fax ή μέσω e-mail

• Έχουν πολλούς μεταπωλητές

• Έχουν καταλάβει την αξία της on-line πληροφόρησης για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της εταιρείας και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει απόλυτη εφαρμογή σε εταιρείες σχετικές με:

 

• Καταναλωτικά αγαθά (τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, κ.τ.λ.)

• Ηλεκτρολογικό υλικό

• Χρώματα, βερνίκια, χημικά, πρώτες ύλες, κ.τ.λ.

• Έπιπλα, είδη υγιεινής, πλακάκια, κ.τ.λ.

• Καλλυντικά, αρώματα, κ.τ.λ.

• Ανταλλακτικά και αξεσουάρ σκαφών, μηχανών και αυτοκινήτων, κ.τ.λ.

• Έτοιμα ενδύματα και υποδήματα

• Φάρμακα, παραφάρμακα, αναλώσιμα νοσοκομείου, κ.τ.λ.

• Υφάσματα, χαλιά, μοκέτες, κ.τ.λ.

• Promotion και merchandising

• Έρευνες αγοράς και καταγραφές τιμών

• Εκδοτικές εταιρείες

• Διαφημιστικές εταιρείες

• Ναυτιλιακές εταιρείες

Διασύνδεση με ERP

Στην αγορά των συστημάτων SFA και exVAN έχει αρχίσει να κυκλοφορεί η τάση της ολοκλήρωσης των συστημάτων ERP μιας εταιρείας, με τα ανάλογα συστήματα SFA και exVAN. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα συστήματα SFA, exVAN και ERP χρησιμοποιούν κοινή βάση δεδομένων.

Ενώ αρχικά ακούγεται ως η σωστότερη λύση, και συχνά οι επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτό το φαινομενικό «πλεονέκτημα» για να επιλέξουν ένα σύστημα SFA ή exVAN, η αλήθεια είναι διαφορετική. Η ολοκλήρωση τέτοιων συστημάτων με τα ERP εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και μεγάλα μακροπρόθεσμα έξοδα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου τροποποιείται, αναβαθμίζεται ή ακόμα και αντικαθίσταται το ERP σύστημα του πελάτη.

Το BizeGate έχει τη δική του ξεχωριστή βάση δεδομένων σε SQL Server, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολη η διασύνδεσή του με παλαιά και νέα συστήματα (AS/400, Eurofasma, SEN, Entersoft, SAP-RFC). Ταυτοχρόνως, παρέχει continuity of service σε περίπτωση προβλήματος ή αναβάθμισης του ERP (δηλαδή δεν βγαίνει ποτέ εκτός λειτουργίας, ακόμη και αν το ERP της εταιρείας δεν λειτουργεί), λόγω της αυτόνομης βάσης δεδομένων. Το γεγονός ότι το BizeGate χρησιμοποιεί τη δική του βάση δεδομένων αυξάνει και την ασφάλεια της ίδιας της εταιρείας, διότι δεν επηρεάζονται critical δεδομένα της εταιρείας από τους πωλητές, αλλά παρέχονται κατά τη διασύνδεση όλες οι δικλίδες ασφαλείας, ώστε να ελέγχεται όλη η ροή πληροφοριών και να υπάρχει η δυνατότητα τροποποιήσεων πριν αυτές καταχωρηθούν στο ERP.

Ο χρυσός κανόνας στον δικό μας κλάδο είναι ότι η διασύνδεση είναι προτιμότερη από την ολοκλήρωση.

Διασύνδεση με ERP
Οι δυνατότητες διασύνδεσης του SQL Server με άλλες βάσεις καθιστούν το BizeGate πλήρως επεκτάσιμο και συμβατό με οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορολογιστικών προγραμμάτων και ERPs της SAP (SAP ERP), του Ομίλου Επιχειρήσεων SingularLogic (SEN ERP, Solution ERP, CompakWIN, Compak400, Business, Prime, Ορίζοντες, Eurofasma, Defacto, κ.τ.λ.), της Entersoft (Entersoft Business Suite, Expert), της Altec (Atlantis, Κεφάλαιο, κ.τ.λ.), της Optisoft (Optiplan ERP), της Microsoft (Microsost Navision ERP), της Megasoft (Prisma Win ERP), κ.ά.

Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές
Το BizeGate συνεργάζεται επιπλέον με τα παρακάτω συστήματα ώστε να παρέχει πληροφόρηση που είναι προσβάσιμη μόνο από το εσωτερικό δίκτυο μιας επιχείρησης, σε εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους χρήστες.

• Microsoft Dynamics CRM

• VoiceGenie – Φωνητικές Πύλες

• COGNOS – Reporting

• Business Objects – Business Intelligence

• YourPartner – Business Intelligence

• ARIS – Business Process Improvement

• Hyperwave eLearning Suite

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τεχνολογίες

Το BizeGate έχει υλοποιηθεί σε πλατφόρμες της Microsoft και ακολουθεί στενά τις νέες εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών, έτσι ώστε οποιοδήποτε τεχνολογικό προτέρημα να μεταφέρεται άμεσα στους πελάτες μας. Συγκεκριμένα οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:

• .Net Framework 3.5

• Compact Framework 2

• Microsoft SQL Server 2005/2008

• Microsoft Internet Information Services 6/7

• Microsoft Windows Server 2003/2008

• Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Mobile

Όσον αφορά φορητές συσκευές παλαιότερου λειτουργικού συστήματος, τονίζεται ότι το BizeGate μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά σε συσκευές με CE.NET 4.2 έτσι ώστε να μη θεωρείται απαραίτητη η αλλαγή εξοπλισμού μαζί με την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματός σας σε BizeGate.

 

Συμπίεση δεδομένων

Η εφαρμογή BizeGate συνοδεύεται από πρωτοποριακή υλοποίηση συμπίεσης δεδομένων με τους αλγόριθμους gzip/deflate, που μειώνει σημαντικά τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Η συμπίεση των δεδομένων μπορεί να φτάσει το 95% του αρχικού μεγέθους του αρχείου, ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτικότερη επικοινωνία, αλλά και να μειώνεται ο όγκος των δεδομένων. Η μείωση του όγκου δεδομένων ωφελεί τις συνδέσεις GPRS οι οποίες βασίζονται σε ογκοχρέωση.

Εξαίρεση αποτελούν τα πολύ μικρά αρχεία, τα οποία δεν συμπιέζονται, καθώς τα οφέλη δεν είναι εμφανή, ενώ δεν επηρεάζεται η ταχύτητα επεξεργασίας (CPU time) του BizeGate.

 

Ασφάλεια / Κρυπτογράφηση

Κατά την εγκατάσταση του BizeGate, υλοποιείται πλήθος δικλίδων ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών της εφαρμογής, αλλά και ολόκληρου του πληροφοριακού δικτύου της εταιρείας σας. Συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται τα παρακάτω προϊόντα και τεχνολογίες:

• Microsoft TCP/IP Filtering: Ρύθμιση ενσωματωμένης λειτουργίας των Microsoft Windows 2003 Server, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε εισερχόμενα αιτήματα που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του Server.

• Regate SecureIT: Αποτελεί πρωτοπόρο προϊόν της εταιρείας μας, που αποσκοπεί στην απόκρυψη βασικών στοιχείων του BizeGate Server, όπως λειτουργικό σύστημα, web server μεταβλητών και ονομασίας, για την αποφυγή απειλών όπως π.χ. port scanning. Είναι αναγκαίο μόνο στην περίπτωση που ο BizeGate Server βρίσκεται live στο Internet (π.χ. σε DMZ).

• Microsoft IIS LockDown: Απόρριψη εισερχομένων αιτημάτων (web server requests), τα οποία είναι γνωστά ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε server ή τα οποία δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη λειτουργία του server.

Στο επίπεδο της διασύνδεσης με το Internet, ο BizeGate Server κρυπτογραφεί τα δεδομένα με 128bit αλγόριθμο κατά τη μεταφορά τους από και προς τις φορητές συσκευές των εξωτερικών χρηστών, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την υποκλοπή τους (interception) από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η αυξημένη ασφάλεια που προσφέρει το BizeGate ωφελεί ειδικά τις εγκαταστάσεις χωρίς την ύπαρξη VPN δίκτυο και η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω Internet (από γραμμές PSTN/ISDN/DSL).

Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή τηρούνται εκτεταμένα log-files με την ενέργεια, την ημερομηνία και την ώρα, το χρήστη, τα στοιχεία του συστήματος του χρήστη και άλλες μεταβλητές. Επιπλέον, παρέχεται μηχανισμός error reporting όπου, εφόσον εμφανιστεί πρόβλημα ασφαλείας ή πρόβλημα στην εφαρμογή (π.χ. Exception Error), αποστέλλεται άμεσα email στην εταιρεία μας, καθώς και στο μηχανογραφικό σας τμήμα και τεχνικός μας επικοινωνεί αυθημερόν μαζί σας για να κανονιστεί ραντεβού στο χώρο σας και να επιδιορθωθεί το πρόβλημα.

Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται με εσωτερικό αλγόριθμο της εφαρμογής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια, ειδικά σε εγκαταστάσεις όπου ο πελάτης δεν έχει VPN δίκτυο και η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω Internet (από γραμμές PSTN/ISDN/DSL).

Τα Modules

Το BizeGate αποτελείται από διαφορετικά υποσυστήματα, με διαφορετικές δυνατότητες:

Πλατφόρμα BizeGate
Αφορά στο βασικό κορμό της εφαρμογής και περιλαμβάνει τα παρακάτω modules:

• Διαχείριση Εμπορικής, Τιμολογιακής & Πιστωτικής Πολιτικής

• Πλήρες Διαχειριστικό Περιβάλλον (BizeGate Administration Toolkit)

BizeConnect
Αφορά στο module διασύνδεσης της εφαρμογής με το εμπορολογιστικό πρόγραμμα ή το ERP σύστημα του πελάτη και συνδέεται με:

• Atlantis

• Eurofasma

• SAP R/3

• SAP Business One

• CompakWin

• Compak400

• Soft1 ERP

• Entersoft Expert

• Entersoft EBS

• Megasoft Prisma Win

• Eurofasma

• Optiplan

• Control 4

• Defacto

• Prime

• Business Suite ERP

• MS Dynamics NAV (Navision)

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ

• ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

• xLine ERP

• Singular SEN

• ΙΛΙΔΑ ERP

• SolutionERP

• ORIAN

• EpsiloNet

BizeGate 4SF
Αφορά στην αυτοματοποίηση των πωλητών και των merchandisers της εταιρείας και προσφέρει δυνατότητες όπως:

• Προβολή στόχων & απολογισμού πωλήσεων

• Διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων

• Παραγγελιοληψία

• Εισπράξεις

• Merchandising & Ανταγωνισμός

• Καρτέλα χρεώσεων -πιστώσεων πελάτη

• Ανοιχτά Υπόλοιπα και Ageing Οφειλών

• Διαχείριση εξόδων & χιλιομέτρων

BizeGate exVan
Αφορά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης επί αυτοκινήτου και προσφέρει στους οδηγούς των φορτηγών, δυνατότητες όπως:

• Έκδοση τιμολογίων κατά την παράδοση του εμπορεύματος

• Έλεγχος στοκ φορτηγού

• Διαχείριση Επιστροφών

• Διαχείριση εξόδων & χιλιομέτρων

BizeGate 4C
Αφορά στην αυτοματοποίηση μεταπωλητών και αντιπροσώπων (π.χ. χονδρέμποροι, αποθήκες, super-markets, franchise καταστήματα, κ.τ.λ.) προσφέροντας δυνατότητες όπως:

• Καταχώρηση παραγγελιών

• Έλεγχος διαθεσιμότητας ειδών

• Back Orders, Πρότυπες παραγγελίες

• Ευρετήριο παραγγελιών ανά πελάτη

• Καρτέλα χρεώσεων-πιστώσεων ανά πελάτη

• Προβολή ειδικών προσφορών ανά πελάτη

BizeGate Reps
Αφορά στην αυτοματοποίηση των εργασιών ιατρικών επισκεπτών και καλύπτει δυνατότητες όπως:

• Διαχείριση κύκλων ενημέρωσης

• Διαχείριση στοιχείων ιατρών & ομάδων ιατρών

• Διαχείριση στοιχείων νοσοκομείων, κλινικών, ιδιωτικών ιατρείων

• Ενημέρωση & αξιολόγηση ιατρών

• Διαχείριση στοιχείων ανταγωνισμού

BizeGate Supervisors
Αφορά στους Επιθεωρητές και γενικότερα, στους επικεφαλής των Τμημάτων Πωλήσεων. Προσφέρει δυνατότητες όπως:

• On-Line επιθεώρηση πωλητών

• Διαχείριση στόχων πωλήσεων ανά πωλητή

• Διαχείριση δρομολογίων πωλητών

BizeGate Reporting & Statistics

Το BizeGate προσφέρει δυνατότητες δημιουργίας αναφορών, αξιοποιώντας πληροφορίες τόσο από το ERP / εμπορολογιστικό σύστημα της εταιρείας σας, όσο και από την εφαρμογή την ίδια και τα επιμέρους υποσυστήματά της. Ειδικότερα, μέσω του υποσυστήματος Reporting & Statistics Standard της εφαρμογής, προσφέρεται η δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων τιμών σε παραμέτρους όπως χρονικό διάστημα, γεωγραφικές περιοχές, κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων, κ.τ.λ., με στόχο την προβολή ή την εκτύπωση ενός συνόλου στατιστικών και άλλων αναφορών που αποτελούν βασική ανάγκη της Διεύθυνσης Πωλήσεων.

Μέσω του υποσυστήματος Reporting & Statistics Standard, κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή να δει τη γραφική απεικόνιση σύνθετων reports, δηλώνοντας πρώτα παραμέτρους, όπως χρονικό διάστημα, κατηγορία είδους, γεωγραφική περιοχή, κ.τ.λ. Εναλλακτικά, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει εξαγωγή των δεδομένων της βάσης του BizeGate σε αρχεία Excel.

BizeGate MCP
Αφορά στην client εφαρμογή που εγκαθίσταται στις φορητές συσκευές των προωθητών και merchandisers. Προσφέρει δυνατότητες όπως:

• Παρακολούθηση Ομάδας Merchandisers

• Διαδικασίες Sell-out

• Καταγραφή Προσώπων – Facing

• Καταγραφή Στοκ (Ράφι & Αποθήκη)

• Διαδικασίες Out-of-Stock και Stock Out (Καταγραφή Ελλείψεων)

• Καταγραφή Προβολών

• Ανακύκλωση Προϊόντων

• Καταγραφές Ανταγωνισμού

• Υποστήριξη Ερωτηματολογίων

• Φωτογράφιση Σημείου και GPS